Review sách, Tâm lý

Review sách Sói Đội Lốt Cừu (In Sheep’s Clothing)

Hãy đọc cuốn Sói đội lốt cừu để nhận ra bất cứ ai xung quanh chúng ta cũng có thể là một kẻ thao túng hay kẻ hiếu chiến ngầm mà ta không hề biết!

Đọc thêm